Kategorie

Szukaj

Skuteczne profesjonakne czyszczenie głowic drukujących

Jak zresetować wyzerować skasować licznik materiałów eksploatacyjnych Lexmark: nagrzewnice, rolki poboru papieru? chipy, bębny, tonery

Zerowanie liczników chipów zużycia materiałów eksploatacyjnych Lexmark B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

Resetowanie, kasowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych Lexmark B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

W panelu sterowania przejdź do:

Ustawienia  >  Urządzenie  >  Konserwacja  >  Konfiguracja Menu  >  Wykorzystanie i liczniki

W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij, OK aby poruszać się po ustawieniach i ptzyciskami prawo-lewo góra-dół

Wybierz licznik zapasów, który chcesz zresetować.


Zużycie i liczniki zasobów:

Wyczyść historię użytych mat. eksploat. : tusze tonery bębny fusery nagrzewnice

Zresetuj licznik kaset dla koloru czarnego : wkładu z tonerem

Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego : jednostki obrazowania

Ostrzeżenie Lexmarka - istnieje możliwość uszkodzenia: urządzenia drukującego

Materiały eksploatacyjne tusze, tonery , bębny, fusery, nagrzewnice i części bez warunków umowy programu zwrotu mogą zostać zresetowane i odnowione.

Jednak gwarancja Lexnaeka nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieoryginalne materiały eksploatacyjne lub części.

Resetowanie liczników materiału eksploatacyjnego lub części bez odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po zresetowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić błąd wskazujący na obecność zresetowanego elementu.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund.

Zresetuj, skasuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Zużycie materiałów eksploatacyjnychi liczniki

W przypadku drukarki niemającej ekranu dotykowego naciśnij przyciski prawo - lewo, góra - dół aby poruszać się między ustawieniami.

Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, które chcesz wyzerować, skasować

Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj.

Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat i drukować dalej

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie zresetować liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów, bębnów , zwróć produkt dostawcy.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki i zainstaluj oryginalne materiały lub części Lexmark. Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > > Przegląd > > Menu konfiguracji > > Zużycie materiałów eksploatacyjnych i liczniki >

2 Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, który chcesz zresetować, a następnie wciśnij przycisk Start > .

3 Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj > .

4 Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat.

Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji, napełnieniu.

Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części.

Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety

 


Nie zmieniło się procenowe zużycie poziomu tonera ?

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety.

Zainstalowano nową kasetę z tonerem, jeśli kaseta z tonerem zostanie wymieniona, zanim drukarka wyświetli komunikat 88 Toner low lub 88 Toner pusty , poziom tonera może nie zostać zresetowany automatycznie.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Sprawdź, czy nowo zainstalowana kaseta z tonerem jest nowa i dobrze osadzona w drukarce.

 

Aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów wkładów z tonerem, sprawdź stronę Ustawienia menu .

Naciśnij przycisk Menu> na panelu operacyjnym drukarki, aż na wyświetlaczu pojawi się Menu testów .

Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz , aby wygenerować stronę ustawień.

Poszukaj podstawowego poziomu kodu pod nagłówkiem Informacje o drukarce w prawym dolnym rogu strony. Poziom kodu podstawowego musi wynosić co najmniej 803,04, aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów tonera.

Jeśli jest na tym lub wyższym poziomie , przejdź od razu do kroku 4 - jeśli nie, przejdź do kroku 3 .

Zaktualizuj kod drukarki.

Skorzystaj z tego łącza do witryny pobierania oprogramowania sprzętowego.

Użyj 80406 jako kodu, aby zainicjować pobieranie.

Rozpakuj pobrany plik 80406.zip , aby rzeczywisty plik danych, 804_06.fls , mógł zostać wysłany do drukarki.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji kodu do drukarki podłączonej lokalnie (równoległej, USB, szeregowej),
Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizowania drukarki sieciowej

Wydrukuj stronę ustawień menu jeszcze raz (patrz krok 2 ), aby potwierdzić, że kod został zaktualizowany. Jeśli tak, przejdź do kroku 4 .

Ustaw drukarkę w nowym trybie konfiguracji utworzonym przez aktualizację kodu w kroku 3 .

Wyłącz drukarkę.

Gdy zasilanie jest wyłączone, przytrzymaj zielony przycisk Go na panelu operatora i włącz ponownie drukarkę wolną ręką.

Nie zwalniaj przycisku, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat Wykonywanie autotestu . Gdy drukarka skończy się nagrzewać, na wyświetlaczu powinien pojawić się napis Wyrównanie .

Przejdź do kroku 5 .

Zresetuj poziom tonera.

Naciskaj przycisk Menu> , aż na wyświetlaczu pojawi się Reset Toner Lvl, a następnie naciśnij przycisk Select .

Naciśnij przycisk Menu> , aby przewinąć każdy z czterech kolorów, które mają zostać zresetowane.

Gdy odpowiedni kolor zostanie przedstawiony na wyświetlaczu w postaci komunikatu Reset , naciśnij przycisk Wybierz , aby zresetować poziom. Drukarka przez chwilę wyświetli komunikat Resetowanie tonera, a następnie powróci do pierwotnego komunikatu Reset .

Powtórz tę procedurę dla wszystkich kaset z tonerem, które zostały wymienione, ale nie były wyświetlane jako resetowane na stronie menu.

Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie, aby aktywować zmiany.

Wydrukuj stronę ustawień menu ponownie, tak jak w kroku 2, aby sprawdzić, czy poziom tonera rzeczywiście się zresetował.

Jeśli poziom nie został zresetowany, spróbuj wydrukować strony z próbkami kolorów z menu Tests .

Wydrukuj ponownie stronę ustawień menu . Do tego czasu należy zresetować poziom (y) tonera.

Jeśli nie, wypróbuj technikę zmiany wkładki opisaną w kroku 8 poniżej.

Wyjmij wkład, który się nie resetuje i wymień go na inny wkład w drukarce (najlepiej toner o zawartości powyżej 25%). Uwaga: Dowolną kasetę z tonerem w drukarce można wymienić na dowolną inną kasetę, ponieważ nie są one specjalnie wypustowane, aby pasowały do ​​określonego gniazda.
Wejdź do menu diagnostycznego . Uwaga: Aby było to możliwe, drukarka musi mieć podstawowy poziom kodu 803.04 lub wyższy.

Włącz drukarkę Wył .
Następnie obrócić tyłem drukarki Wł . W tym czasie przytrzymaj przycisk Go i nie zwalniaj przycisku, dopóki drukarka nie powie Wykonanie autotestu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Resetuj tonery . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz toner (y), które należy zresetować, a następnie naciśnij przycisk Wybierz .
Teraz włącz drukarkę Wyłącz , a następnie z powrotem dniu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .

Uruchom strony Próbki kolorów .

Gdy drukarka jest w stanie gotowości , naciskaj przycisk Menu , aż zostanie wyświetlone menu Test . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Próbki kolorów . Naciśnij Wybierz . Powinny zostać wydrukowane strony z próbkami kolorów. Możesz je wyrzucić, a najlepiej poddać recyklingowi po zakończeniu drukowania.

W tym momencie możesz uruchomić stronę ustawień menu, aby sprawdzić poziomy tonera.

Jeśli nadal nie można zresetować poziomu tonera lub komunikat 88 Toner Low lub 88 Toner Empty nadal pojawia się na wyświetlaczu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Zużycie i liczniki zasobów > Wyczyść historię użytych mat. eksploat. > Zresetuj licznik kasety dla koloru czarnego > Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego > Resetuj licznik przeglądu

Toner lub bęben innego producenta niż Lexmark, patrz Podręcznik użytkownika 33.xy 33.65

Error 33.65xx zastosowano nieoryginalne materiały eksploatacyjne — zestaw do obrazowania w czerni i w kolorze
Wyświetla błąd 31.65T - Wymień zespół obrazowania

Aby korzystać z materiałów i części innych producentów niż Lexmark, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i # na panelu sterowania przez 15 sekund.

W drukarkach bez ekranu dotykowego jednocześnie naciśnij przyciski i na panelu sterowania i przytrzymaj je 15 sekund, aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym wciśnięciu przycisków X i # i przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

  • Tani pojemnik na zużyty tusz Canon imagePROGRAF TC-20 TC20 TC-20M TC20M. Maintenance Cartridge MC-32 CF1156C009AA
  • Tani toner proszek zasypka HP 3202 3302, zamienniki toner Color LaserJet Pro 219A/X W2190A/X W2191A/X W2192A/X W2193A/X .
Tani pojemnik na zużyty tusz Canon imagePROGRAF TC-20 TC20 TC-20M TC20M. Maintenance Cartridge MC-32 CF1156C009AA
Tani pojemnik na zużyty tusz Canon MC-32, ,... >>
Tani toner HP 3202 3302, zamiennik proszek zasypka toner HP Color LaserJet Pro 219A/X W2190A/X W2191A/X W2192A/X W2193A/X .
Tani toner XXL, proszek, zasypka do drukarek HP... >>
Bęben OPC Toshiba e-Studio 2050C 2550C 2551C 2555C 3005AC 3055C 3505AC 3555C 3505AC 3555C 4505AC 4555C 5005AC 5055C OD-FC30/FC50
Bęben światłoczuły Toshiba e-Studio 2050C 2550C... >>
Wydajny toner Oki MC873 MC883 pewny zamiennik 45862818 45862848 45862816 45862847 45862815 45862846 45862814 45862845 10/15k
Toner Oki MC883dn Oki MC883dnct Oki MC883dnv... >>
Toner Toshiba e-Studio 2555C 3055C 3555C 4555C 5055C SE tani sprawdzony zamiennik T-FC50EK T-FC50EC T-FC50EM T-FC50EY
Tani toner Toshiba e-STUDIO 2555C 3055C 3555C... >>
Pojemnik na zużyty toner Toshiba e-Studio 2505 2515 2555 3005 3015 3055 3505 3515 3555 4505 4515 4555 5005 5015 5055 AC CSE
Pojemnik na zużyty toner Toshiba e-Studio... >>
Toner Toshiba e-Studio 2515AC 3015AC 3515AC 4515AC 5015AC tani sprawdzony zamiennik T-FC415EK T-FC415EC T-FC415EY T-FC415EM
Tani toner Toshiba e-Studio 2515AC, Toshiba... >>
Bęben OPC HP 1001 1201 1202 1000 1020 1200 rurka światłoczuła zespołu bębna obrazowego 144A W1144A 104A W1104A Neverstop 
Rurka OPC bębna obrazowego HP Neverstop Laser... >>
Głowica Epson L110 L120 L130 L210 L220 L310 L350 L365 L510 L550 L551 L555 XP102 XP212 XP225 XP305 XP402 XP420 WF2510 WF2650
Tania głowica oryginalna Epson L110 L111 L120... >>
Tani toner Kyocera TK8515 TK-8515 zamiennik do Kyocera TASKalfa 5052ci 5053ci 6052ci 6053ci pewny sprawdzony
Tani toner Kyocera TASKalfa 5052ci 5053ci... >>
Folia fusera Canon IR 2200 2800 3300 3320 2020 2120 2318 2420 2270 2870 3570 4570 2018 2022 2030 2525 2530 3035 3045 3235 3245
Folia grzałki pieca utrwalania do Canon IR... >>
Tusz Canon PFI-030. Tusz Canon imagePROGRAF TA-20 TA-30 TM-240 TM-340 zamiennik PFI-030MBK PFI-030K PFI-030C PFI-030M PFI-030Y
Tani tusz Canon imagePROGRAF TA-20 TA-30 TM-240... >>
Tani bęben OPC Xerox DocuColor 5000 DC5000 zamiennik 013R00617 013R00620 013R00616 013R00649 006R01247 rurka modułu bębna
Tani bęben OPC Xerox DocuColor DC 5000 5000AP... >>
Tani toner Xerox DocuColor 5000 DC5000 zamiennik 006R01247 006R01248 006R01249 006R01250 006R01251 006R01252 006R01253 006R01254
Tanie tonery Xerox DocuColor DC 5000 5000AP... >>
Bęben OPC Fuji Xerox ApeosPort C5540 C6550 C7550 C5400 C6500 C7500 C5500 C6500 C6500 C7600 5065 6075 wałek CT350359 CT350360
Tani bęben Fuji Xerox ApeosPort c5540 c5400... >>
Chip tonera Oki Pro9431 Pro9541 Pro9542 Pro 9431 9541 9542 reset kasowanie kasety tonera OKI 45536556 45536555 45536554 45536553
Reset kasowanie wkładu tonera Oki Pro9431... >>
Chip tonera HP Color LaserJet Pro 216a W2410A W2411A W2412A W2413A. Chip do drukarek HP M155 M156 M180 M182 M183
Chip tonera HP W2410A W2411A W2412A W2413A... >>
Chip HP LaserJet M610 M611 M612 M634 M635 M636. Chip HP 147A W1470A 147X W1470X 147Y W1470Y. Zastąpi oryginalny chip zliczający
Nowy chip drukarek HP LaserJet Enterprise... >>
Tanie napełnianie tuszu Canon TS7650i TS7750i uzupełnianie tuszy PG-585 CL-586 XL, tusz PG-585XL CL-586XL regeneracja tankowanie
USŁUGA Tanie napełnianie tuszy Canon PG-585... >>
Regeneracja tonera HP M255 M282 M283 napełnianie HP 207X W2210X W2211X W2212X W2213X 207a W2210a W2211a W2212a W2213a
Napełnianie tonera do drukarek HP M255 M282... >>
Proszek zasypka toner Kyocera TK1150 TK1160 TK1170 TK3060 TK3100 TK3110 TK3120 TK3130 TK3150 TK3160 TK3170 TK3190 TK3200 TK7300
Tani toner zasypka proszek do uzupełniania... >>
Tani toner Oki C301 C310 C510 C610 C710 C801 C810 C824 C834 C844 C861 C911 C931 C941 ES9431 ES9541 PRO 9541 9542 zasypka 1kg
Tani toner OKI C301 C310 C510 C610 C710 C801... >>
Rurka bębna Dell H625 H825 S2825 bęben OPC wkładu bębna Dell 593-BBPF 593-BBPG 593-BBPH 593-BBPI - OPC drum Dell
Bęben OPC wkładu bębna Dell H625 H625cdw H825... >>
Chip tonera Xerox DC 240 242 250 252 260, WC 7655 7665 7675 7755 7765 7775 006R01223 006R01224 006R01225 006R01226
Tani chip tonerów Xerox DocuColor 240 242 250... >>

Wszystkie nowe produkty

Szukaj