Kategorie

Szukaj

Skuteczne profesjonakne czyszczenie głowic drukujących

Jak zresetować wyzerować skasować licznik materiałów eksploatacyjnych Lexmark: nagrzewnice, rolki poboru papieru? chipy, bębny, tonery

Zerowanie liczników chipów zużycia materiałów eksploatacyjnych Lexmark B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

Resetowanie, kasowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych chipów B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

W panelu sterowania przejdź do:

Ustawienia  >  Urządzenie  >  Konserwacja  >  Konfiguracja Menu  >  Wykorzystanie i liczniki

W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij, OK aby poruszać się po ustawieniach i ptzyciskami prawo-lewo góra-dół

Wybierz licznik zapasów, który chcesz zresetować.


Zużycie i liczniki zasobów:

Wyczyść historię użytych mat. eksploat. : tusze tonery bębny fusery nagrzewnice

Zresetuj licznik kaset dla koloru czarnego : wkładu z tonerem

Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego : jednostki obrazowania

Ostrzeżenie Lexmarka - istnieje możliwość uszkodzenia: urządzenia drukującego

Materiały eksploatacyjne tusze, tonery , bębny, fusery, nagrzewnice i części bez warunków umowy programu zwrotu mogą zostać zresetowane i odnowione.

Jednak gwarancja Lexnaeka nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieoryginalne materiały eksploatacyjne lub części.

Resetowanie liczników materiału eksploatacyjnego lub części bez odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po zresetowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić błąd wskazujący na obecność zresetowanego elementu.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund.

Zresetuj, skasuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Zużycie materiałów eksploatacyjnychi liczniki

W przypadku drukarki niemającej ekranu dotykowego naciśnij przyciski prawo - lewo, góra - dół aby poruszać się między ustawieniami.

Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, które chcesz wyzerować, skasować

Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj.

Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat i drukować dalej

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie zresetować liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów, bębnów , zwróć produkt dostawcy.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki i zainstaluj oryginalne materiały lub części Lexmark. Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

1Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > > Przegląd > > Menu konfiguracji > > Zużycie materiałów eksploatacyjnych i liczniki >

2Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, który chcesz zresetować, a następnie wciśnij przycisk Start > .

3Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj > .

4Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat.

Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji, napełnieniu.

Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części.

Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety

 


Nie zmieniło się procenowe zużycie poziomu tonera ?

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety.

Zainstalowano nową kasetę z tonerem, jeśli kaseta z tonerem zostanie wymieniona, zanim drukarka wyświetli komunikat 88 Toner low lub 88 Toner pusty , poziom tonera może nie zostać zresetowany automatycznie.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Sprawdź, czy nowo zainstalowana kaseta z tonerem jest nowa i dobrze osadzona w drukarce.

 

Aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów wkładów z tonerem, sprawdź stronę Ustawienia menu .

Naciśnij przycisk Menu> na panelu operacyjnym drukarki, aż na wyświetlaczu pojawi się Menu testów .

Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz , aby wygenerować stronę ustawień.

Poszukaj podstawowego poziomu kodu pod nagłówkiem Informacje o drukarce w prawym dolnym rogu strony. Poziom kodu podstawowego musi wynosić co najmniej 803,04, aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów tonera.

Jeśli jest na tym lub wyższym poziomie , przejdź od razu do kroku 4 - jeśli nie, przejdź do kroku 3 .

Zaktualizuj kod drukarki.

Skorzystaj z tego łącza do witryny pobierania oprogramowania sprzętowego.

Użyj 80406 jako kodu, aby zainicjować pobieranie.

Rozpakuj pobrany plik 80406.zip , aby rzeczywisty plik danych, 804_06.fls , mógł zostać wysłany do drukarki.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji kodu do drukarki podłączonej lokalnie (równoległej, USB, szeregowej),
Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizowania drukarki sieciowej

Wydrukuj stronę ustawień menu jeszcze raz (patrz krok 2 ), aby potwierdzić, że kod został zaktualizowany. Jeśli tak, przejdź do kroku 4 .

Ustaw drukarkę w nowym trybie konfiguracji utworzonym przez aktualizację kodu w kroku 3 .

Wyłącz drukarkę.

Gdy zasilanie jest wyłączone, przytrzymaj zielony przycisk Go na panelu operatora i włącz ponownie drukarkę wolną ręką.

Nie zwalniaj przycisku, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat Wykonywanie autotestu . Gdy drukarka skończy się nagrzewać, na wyświetlaczu powinien pojawić się napis Wyrównanie .

Przejdź do kroku 5 .

Zresetuj poziom tonera.

Naciskaj przycisk Menu> , aż na wyświetlaczu pojawi się Reset Toner Lvl, a następnie naciśnij przycisk Select .

Naciśnij przycisk Menu> , aby przewinąć każdy z czterech kolorów, które mają zostać zresetowane.

Gdy odpowiedni kolor zostanie przedstawiony na wyświetlaczu w postaci komunikatu Reset , naciśnij przycisk Wybierz , aby zresetować poziom. Drukarka przez chwilę wyświetli komunikat Resetowanie tonera, a następnie powróci do pierwotnego komunikatu Reset .

Powtórz tę procedurę dla wszystkich kaset z tonerem, które zostały wymienione, ale nie były wyświetlane jako resetowane na stronie menu.

Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie, aby aktywować zmiany.

Wydrukuj stronę ustawień menu ponownie, tak jak w kroku 2, aby sprawdzić, czy poziom tonera rzeczywiście się zresetował.

Jeśli poziom nie został zresetowany, spróbuj wydrukować strony z próbkami kolorów z menu Tests .

Wydrukuj ponownie stronę ustawień menu . Do tego czasu należy zresetować poziom (y) tonera.

Jeśli nie, wypróbuj technikę zmiany wkładki opisaną w kroku 8 poniżej.

Wyjmij wkład, który się nie resetuje i wymień go na inny wkład w drukarce (najlepiej toner o zawartości powyżej 25%). Uwaga: Dowolną kasetę z tonerem w drukarce można wymienić na dowolną inną kasetę, ponieważ nie są one specjalnie wypustowane, aby pasowały do ​​określonego gniazda.
Wejdź do menu diagnostycznego . Uwaga: Aby było to możliwe, drukarka musi mieć podstawowy poziom kodu 803.04 lub wyższy.

Włącz drukarkę Wył .
Następnie obrócić tyłem drukarki Wł . W tym czasie przytrzymaj przycisk Go i nie zwalniaj przycisku, dopóki drukarka nie powie Wykonanie autotestu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Resetuj tonery . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz toner (y), które należy zresetować, a następnie naciśnij przycisk Wybierz .
Teraz włącz drukarkę Wyłącz , a następnie z powrotem dniu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .

Uruchom strony Próbki kolorów .

Gdy drukarka jest w stanie gotowości , naciskaj przycisk Menu , aż zostanie wyświetlone menu Test . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Próbki kolorów . Naciśnij Wybierz . Powinny zostać wydrukowane strony z próbkami kolorów. Możesz je wyrzucić, a najlepiej poddać recyklingowi po zakończeniu drukowania.

W tym momencie możesz uruchomić stronę ustawień menu, aby sprawdzić poziomy tonera.

Jeśli nadal nie można zresetować poziomu tonera lub komunikat 88 Toner Low lub 88 Toner Empty nadal pojawia się na wyświetlaczu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Zużycie i liczniki zasobów > Wyczyść historię użytych mat. eksploat. > Zresetuj licznik kasety dla koloru czarnego > Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego > Resetuj licznik przeglądu

Toner lub bęben innego producenta niż Lexmark, patrz Podręcznik użytkownika 33.xy 33.65

Error 33.65xx zastosowano nieoryginalne materiały eksploatacyjne — zestaw do obrazowania w czerni i w kolorze
Wyświetla błąd 31.65T - Wymień zespół obrazowania

Aby korzystać z materiałów i części innych producentów niż Lexmark, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i # na panelu sterowania przez 15 sekund.

W drukarkach bez ekranu dotykowego jednocześnie naciśnij przyciski i na panelu sterowania i przytrzymaj je 15 sekund, aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym wciśnięciu przycisków X i # i przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

  • Absorber, pochłaniacz atramentu Brother DCP-J552 DCP-J752 MFC-J285 MFC- J470 MFC-J475 MFC-J650 MFC-J870 MFC-J875 - LEL360001
Absorber, pochłaniacz atramentu Brother MFC J460 J480 J485 J491 J497 J680 J690 J775 J880 J885 J890 J895 J985 pampers
Pochłaniacz zużytego tuszu, oryginalny absorber... >>
Absorber, pochłaniacz atramentu Brother DCP-J552 DCP-J752 MFC-J285 MFC- J470 MFC-J475 MFC-J650 MFC-J870 MFC-J875 - LEL360001
Pochłaniacz zużytego tuszu, oryginalny absorber... >>
Bęben Konica Minolta Bizhub C250i C300i C360i DR316K DR316CMY
Moduł bębna Minolta Bizhub C250i C300i C360i... >>
ZA DARMO Kasowanie poduszki wchłaniającej tusz, klucz resetujący absorber, reset pampersa pochłaniacza Epson Canon kod WIC RESET
Polub nas na FACEBOOKU lub wystaw pozytywną... >>
Moduł bębna Minolta Bizhub 36 42 223 283 423 zamiennik refabrykowany DR411 DR-411 A2A103D A2A1W3H Develop Ineo
Moduł bębna Minolta Bizhub 36 42 223 283 363... >>
Toner Pantum TL-410H do Pantum P3010 P3300 M6700 M7100 M6800 M7200 M7300 - 3000 stron
Toner Pantum P3010, P3300, M6700, M7100, M6800,... >>
Moduł bębna Xerox VersaLink C7020 c7025 C7030. Bęben Xerox VersaLink 113R00780 Wrocław
Bęben Xerox VersaLink C7020, C7025, C7030 MFP.... >>
Toner Oki ES6410 zamiennik Oki 44315317 44315318 44315319 44315320
Toner Oki ES6410  zamiennik Oki 44315317... >>
Kasowanie poduszki wchłaniającej tusz, klucz resetujący licznik absorbera, reset pampersa, pochłaniacza do Epson Canon WIC RESET
Kod z programem Wic Reset Utility od... >>
ABSORBER TUSZU EPSON L800 L801 L805 L810 T50 T59 T60 P50 R280 R285 R290 R295 PMG860 EP302 1469197
Pochłaniacz tuszu 1469197 - INK ABSORBER DO... >>
Toner Pantum PA-210 XL do Pantum P2200 P2500 M6500 M6550 M6600 - zamiennik 1600 stron
Toner Pantum P2200, P2500n, P2500w, P2500,... >>
Toner Konica Minolta Bizhub C3320i TNP-80 TNP80 CMYK
Toner Konica Minolta Bizhub C3320i zamiennik... >>
ABSORBER TUSZU DO EPSON XP-510 XP-520 XP-530 XP-540 gąba + pojemnik 1612118
ABSORBER TUSZU, PAMPERS, POCHŁANIACZ TUSZU DO... >>
Pochłaniacz tuszu G1010 G1110 G1410 G1411 G1810 G2010 G2110 G2410 G2411 G2810 G3010 G3110 G3410 G3810 G4010 G4110 G4410 G4810
Nowy oryginalny ink absorber Canon QY5-0593.... >>
ABSORBER TUSZU MG5700 MG5720 MG5730 MG5750 MG5752 MG5760 MG5770 MG5795 MG6810 MG6821 MG6850 MG6852 MG6860 MG6865 MG6866 MG6880
INK ABSORBER CANON QC4-9914, POCHŁANIACZ... >>
CAP ABSORBER CANON iFP810 iPF820 iPF830 iPF840 iPF850 iPF785 iPF685 iPF680 iPF770 iPF765 iPF760 iPF755 iPF650 iPF710 iPF700
NOWY ORYGINALNY CAP ABSORBER, INK ABSORBER,... >>
Toner Sharp MX-B45GT MXB45GT do Sharp MX-B350P MX-B350W MX-B355W MX-B355WP MX-B450P MX-B450W MX-B455W MX-B455WP
Toner Sharp MX-B350P, MX-B350W, MX-B355W,... >>
Tusze HP Smart Tank Plus 551 555 558 570 571 651 655, zamienniki HP 31 32, 1VU26AE 1VU27AE 1VU28AE 1VV24AE
Tusze HP Smart Tank Plus 551 555 558 570 571... >>
Tusz Epson EcoTank ET-8500 ET-8550 ET8500 ET8550. Tusze Epson 114 generyczne
Tusze Epson ET-8500 ET-8550 ET8500 ET8550... >>
Toner Canon NP6012 NP6014 NP6112 NP6212 NP6312 NP6412 NP6512 NP6612 NP7120 NP7130 C120 C122 C130 zamienniki NPG-11 1382A002
Tonery do Canon NP6012, NP6014, NP6112, NP6212,... >>
Bęben reset Xerox AltaLink C8130 C8135 C8140 C8145 C8155 C8170. Chip CMYK Drum Xerox AltaLink 013R00681 - Wrocław
Chip bębna Xerox AltaLink C8130 C8135 C8140... >>
Toner Xerox AltaLink C8145 C8155 C8170. Tani zamiennik 006R01758 006R01759 006R01760 006R01761
Toner Xerox AltaLink C8145 C8155 C8170... >>
Moduł bębna Minolta Bizhub C25 C35 C35P. Bęben IUP-14, zamiennik IUP14K A0WG03J, IUP14C A0WG0KJ, IUP14M A0WG0EJ, IUP14Y A0WG08J
TANI Bęben Minolta BizHub C25 C35 C35P. Moduł... >>
Bęben Konica Minolta 4650 4690 4695 5550 5570 5650 5670, refabrykowany A03105H A0310AH A0310GH A03100H
Moduł bębna do Minolta Magicolor 4650 4650DN... >>

Wszystkie nowe produkty

Szukaj