Kategorie

Szukaj

Skuteczne profesjonakne czyszczenie głowic drukujących

Jak zresetować wyzerować skasować licznik materiałów eksploatacyjnych Lexmark: nagrzewnice, rolki poboru papieru? chipy, bębny, tonery

Zerowanie liczników chipów zużycia materiałów eksploatacyjnych Lexmark B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

Resetowanie, kasowanie liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych Lexmark B2236 MB2236 B2338 B2442 B2546 B2546 B2650 MB2338 MB2442 MB2546 MB2650 CX421 CX522 CX622 CX625
MC2325 MC2425 MC2535 MC2640 XC2235 XC2240 XC4240

W panelu sterowania przejdź do:

Ustawienia  >  Urządzenie  >  Konserwacja  >  Konfiguracja Menu  >  Wykorzystanie i liczniki

W przypadku modeli drukarek bez ekranu dotykowego naciśnij, OK aby poruszać się po ustawieniach i ptzyciskami prawo-lewo góra-dół

Wybierz licznik zapasów, który chcesz zresetować.


Zużycie i liczniki zasobów:

Wyczyść historię użytych mat. eksploat. : tusze tonery bębny fusery nagrzewnice

Zresetuj licznik kaset dla koloru czarnego : wkładu z tonerem

Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego : jednostki obrazowania

Ostrzeżenie Lexmarka - istnieje możliwość uszkodzenia: urządzenia drukującego

Materiały eksploatacyjne tusze, tonery , bębny, fusery, nagrzewnice i części bez warunków umowy programu zwrotu mogą zostać zresetowane i odnowione.

Jednak gwarancja Lexnaeka nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez nieoryginalne materiały eksploatacyjne lub części.

Resetowanie liczników materiału eksploatacyjnego lub części bez odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po zresetowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić błąd wskazujący na obecność zresetowanego elementu.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund.

Zresetuj, skasuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > Konserwacja > Menu konfiguracji > Zużycie materiałów eksploatacyjnychi liczniki

W przypadku drukarki niemającej ekranu dotykowego naciśnij przyciski prawo - lewo, góra - dół aby poruszać się między ustawieniami.

Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, które chcesz wyzerować, skasować

Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj.

Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat i drukować dalej

Jeśli z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie zresetować liczników zużycia materiałów eksploatacyjnych tuszy, tonerów, bębnów , zwróć produkt dostawcy.

Aby zaakceptować powyższe ryzyko i korzystać z nieoryginalnych materiałów lub części drukarki, naciśnij jednocześnie przyciski X i OK na panelu sterowania i przytrzymaj je przez 15 sekund.Jeśli nie chcesz zaakceptować powyższych informacji, wyjmij materiały lub części innych producentów z drukarki i zainstaluj oryginalne materiały lub części Lexmark. Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym naciśnięciu przycisków X i OK przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych.

1 Przy użyciu panelu sterowania drukarki przejdź do opcji: > Urządzenie > > Przegląd > > Menu konfiguracji > > Zużycie materiałów eksploatacyjnych i liczniki >

2 Wybierz część lub materiał eksploatacyjny, który chcesz zresetować, a następnie wciśnij przycisk Start > .

3 Przeczytaj komunikat ostrzegawczy, a następnie wciśnij przycisk Kontynuuj > .

4 Naciśnij jednocześnie przyciski X i OK przytrzymaj je przez 15 sekund, aby usunąć komunikat.

Materiały eksploatacyjne i części nieobjęte umową programu zwrotów mogą zostać wyzerowane i poddane regeneracji, napełnieniu.

Należy jednak pamiętać, że gwarancja producenta nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych wykorzystaniem nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych i części.

Zerowanie liczników materiałów eksploatacyjnych lub części bez przeprowadzenia odpowiedniej regeneracji może spowodować uszkodzenie drukarki.

Po wyzerowaniu licznika materiałów eksploatacyjnych lub części drukarka może wyświetlić komunikat o błędzie, wskazując obecność wyzerowanego elementu.

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety

 


Nie zmieniło się procenowe zużycie poziomu tonera ?

Jak ręcznie zresetować poziom tonera po zainstalowaniu nowej kasety.

Zainstalowano nową kasetę z tonerem, jeśli kaseta z tonerem zostanie wymieniona, zanim drukarka wyświetli komunikat 88 Toner low lub 88 Toner pusty , poziom tonera może nie zostać zresetowany automatycznie.

Aby rozwiązać ten problem, wykonaj poniższe czynności.

Sprawdź, czy nowo zainstalowana kaseta z tonerem jest nowa i dobrze osadzona w drukarce.

 

Aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów wkładów z tonerem, sprawdź stronę Ustawienia menu .

Naciśnij przycisk Menu> na panelu operacyjnym drukarki, aż na wyświetlaczu pojawi się Menu testów .

Naciśnij dwukrotnie przycisk Wybierz , aby wygenerować stronę ustawień.

Poszukaj podstawowego poziomu kodu pod nagłówkiem Informacje o drukarce w prawym dolnym rogu strony. Poziom kodu podstawowego musi wynosić co najmniej 803,04, aby umożliwić ręczne resetowanie poziomów tonera.

Jeśli jest na tym lub wyższym poziomie , przejdź od razu do kroku 4 - jeśli nie, przejdź do kroku 3 .

Zaktualizuj kod drukarki.

Skorzystaj z tego łącza do witryny pobierania oprogramowania sprzętowego.

Użyj 80406 jako kodu, aby zainicjować pobieranie.

Rozpakuj pobrany plik 80406.zip , aby rzeczywisty plik danych, 804_06.fls , mógł zostać wysłany do drukarki.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizacji kodu do drukarki podłączonej lokalnie (równoległej, USB, szeregowej),
Aby uzyskać instrukcje dotyczące aktualizowania drukarki sieciowej

Wydrukuj stronę ustawień menu jeszcze raz (patrz krok 2 ), aby potwierdzić, że kod został zaktualizowany. Jeśli tak, przejdź do kroku 4 .

Ustaw drukarkę w nowym trybie konfiguracji utworzonym przez aktualizację kodu w kroku 3 .

Wyłącz drukarkę.

Gdy zasilanie jest wyłączone, przytrzymaj zielony przycisk Go na panelu operatora i włącz ponownie drukarkę wolną ręką.

Nie zwalniaj przycisku, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się komunikat Wykonywanie autotestu . Gdy drukarka skończy się nagrzewać, na wyświetlaczu powinien pojawić się napis Wyrównanie .

Przejdź do kroku 5 .

Zresetuj poziom tonera.

Naciskaj przycisk Menu> , aż na wyświetlaczu pojawi się Reset Toner Lvl, a następnie naciśnij przycisk Select .

Naciśnij przycisk Menu> , aby przewinąć każdy z czterech kolorów, które mają zostać zresetowane.

Gdy odpowiedni kolor zostanie przedstawiony na wyświetlaczu w postaci komunikatu Reset , naciśnij przycisk Wybierz , aby zresetować poziom. Drukarka przez chwilę wyświetli komunikat Resetowanie tonera, a następnie powróci do pierwotnego komunikatu Reset .

Powtórz tę procedurę dla wszystkich kaset z tonerem, które zostały wymienione, ale nie były wyświetlane jako resetowane na stronie menu.

Wyłącz drukarkę, a następnie włącz ją ponownie, aby aktywować zmiany.

Wydrukuj stronę ustawień menu ponownie, tak jak w kroku 2, aby sprawdzić, czy poziom tonera rzeczywiście się zresetował.

Jeśli poziom nie został zresetowany, spróbuj wydrukować strony z próbkami kolorów z menu Tests .

Wydrukuj ponownie stronę ustawień menu . Do tego czasu należy zresetować poziom (y) tonera.

Jeśli nie, wypróbuj technikę zmiany wkładki opisaną w kroku 8 poniżej.

Wyjmij wkład, który się nie resetuje i wymień go na inny wkład w drukarce (najlepiej toner o zawartości powyżej 25%). Uwaga: Dowolną kasetę z tonerem w drukarce można wymienić na dowolną inną kasetę, ponieważ nie są one specjalnie wypustowane, aby pasowały do ​​określonego gniazda.
Wejdź do menu diagnostycznego . Uwaga: Aby było to możliwe, drukarka musi mieć podstawowy poziom kodu 803.04 lub wyższy.

Włącz drukarkę Wył .
Następnie obrócić tyłem drukarki Wł . W tym czasie przytrzymaj przycisk Go i nie zwalniaj przycisku, dopóki drukarka nie powie Wykonanie autotestu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Resetuj tonery . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz toner (y), które należy zresetować, a następnie naciśnij przycisk Wybierz .
Teraz włącz drukarkę Wyłącz , a następnie z powrotem dniu .
Jeśli zostaną wyświetlone błędy niskiego poziomu tonera , naciśnij przycisk Go .

Uruchom strony Próbki kolorów .

Gdy drukarka jest w stanie gotowości , naciskaj przycisk Menu , aż zostanie wyświetlone menu Test . Naciśnij Wybierz .
Naciskaj przycisk Menu , aż zobaczysz Próbki kolorów . Naciśnij Wybierz . Powinny zostać wydrukowane strony z próbkami kolorów. Możesz je wyrzucić, a najlepiej poddać recyklingowi po zakończeniu drukowania.

W tym momencie możesz uruchomić stronę ustawień menu, aby sprawdzić poziomy tonera.

Jeśli nadal nie można zresetować poziomu tonera lub komunikat 88 Toner Low lub 88 Toner Empty nadal pojawia się na wyświetlaczu, skontaktuj się z działem pomocy technicznej.

Zużycie i liczniki zasobów > Wyczyść historię użytych mat. eksploat. > Zresetuj licznik kasety dla koloru czarnego > Zresetuj licznik zespołu obrazującego dla koloru czarnego > Resetuj licznik przeglądu

Toner lub bęben innego producenta niż Lexmark, patrz Podręcznik użytkownika 33.xy 33.65

Error 33.65xx zastosowano nieoryginalne materiały eksploatacyjne — zestaw do obrazowania w czerni i w kolorze
Wyświetla błąd 31.65T - Wymień zespół obrazowania

Aby korzystać z materiałów i części innych producentów niż Lexmark, jednocześnie naciśnij i przytrzymaj przyciski i # na panelu sterowania przez 15 sekund.

W drukarkach bez ekranu dotykowego jednocześnie naciśnij przyciski i na panelu sterowania i przytrzymaj je 15 sekund, aby usunąć ten komunikat i kontynuować drukowanie.

Jeśli drukarka nie będzie drukować po jednoczesnym wciśnięciu przycisków X i # i przytrzymaniu ich przez 15 sekund, zresetuj licznik zużycia materiałów eksploatacyjnych


Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienie

Nowe produkty

  • Nóż tnący HP T100 T120 T125 T130 T150 T520 T525 T530 T730 T830. Cutter Assembly CQ890-67017 CQ890-67066 CQ890-67091 CQ890-67108
  • XXL Tusz Epson WorkForce Pro WF-C869 WF-C869R zamienniki T97 T9741 T9742 T9743 T9744
Nóż tnący HP T100 T120 T125 T130 T150 T520 T525 T530 T730 T830. Cutter Assembly CQ890-67017 CQ890-67066 CQ890-67091 CQ890-67108
Oryginalny nóż tnący HP T100 T120 T125 T130... >>
XXL Tusz Epson WorkForce Pro WF-C869 WF-C869R zamienniki T97 T9741 T9742 T9743 T9744
XXL Tusze Epson WF-C869 WF-C869RD3TWFC... >>
Pojemnik na zużyty toner Konica Minolta Bizhub C3300i C3320i C3350i C4000i C4050i Develop Ineo ACDNWY1 ACDN-WY1 WB-P08 WBP08
Pojemnik na zużyty toner Konica Minolta... >>
Pojemnik na zużyty tusz Epson Stylus Pro 7700 7710 7890 7900 9700 9710 9890 9900 C12C890501, C12C890502, PXMT3
Pojemnik na zużyty tusz Epson Stylus Pro 7700... >>
Pojemnik na zużyty toner XEROX C400 C405 6600 6605 6655. Waste bottle Xerox 108R01124, Dell C2660 C3760 C3765
Pojemnik na zużyty toner XEROX VersaLink... >>
Chip bebna Samsung SCX-8123NA SCX-8128NA , kasowanie reset modułu bebna HP SS840A, Samsung MLT-R709, R709
Chip bębena HP SS840A, Samsung MLT-R709, R709.... >>
Toner Samsung SCX-8123NA SCX-8128NA zamiennik MLT-D709S HP SS797A
Wydajne tonery Samsung  SCX-8123NA SCX-8128NA... >>
Proszek tani toner zasypka HP M110 M110W M110WE, MFP HP M140 M140W M140WE LaserJet HP 142A, W1420A butelka 100g 2500 stron
Tani toner proszek zasypka do wkładu... >>
Toner Samsung ML-3750 Zamiennik do Samsung ML-3750N, ML-3750ND MLT-D305L HP SV048A
Wydajne tonery Samsung ML-3750 ML-3750N,... >>
Toner HP M110 M110W M110WE, MFP HP M140 M140W M140WE oryginalny LaserJet HP 142A, W1420A
Oryginalny wkład drukujacy produkcji HP 142A,... >>
Bęben Sharp MX2301 MX2600 MX3100 MX4100 MX4101 MX5000 MX5100 MX4110 MX4112 MX4140 MX4141 MX5110 MX5111 MX5112 MX5140 MX5141
Bęben Sharp MX2301N, MX2600, MX3100N, MX4100,... >>
Chip do HP LaserJet Pro M404 M305 M304 M329 MFP M428 M429 M430 CF259A 59A CF259X 59X
Chip do tonera HP LaserJet Pro M430 M304a M305d... >>
Tusz Canon Pixma G5050 G6050 G7050 GM2050 GM4040 GM4050 GI-50
Tusze do Canon G5050 G6050 G7050 GM2050 GM4040... >>
Tusz Canon MAXIFY GX5040 GX6050 GX7050 GX6040 GX7040 GI-46C 4427C001 GI-46Y 4429C001 GI-46M 4428C001 GI46 BK 4411C001 ZAM
Tusze do Canon MAXIFY GX5040 GX6050 GX7050... >>
Chip do drukarek HP M454 M455 M479 M480 E45028 E47528. Chip tonera HP 415 415a 415x W2030A/x W2031a/X W2032A/X W2033A/X
Chip tonera HP Color LaserJet Pro MFP M479 M480... >>
Moduł konserwacyjny Epson ColorWorks C3500 TM-C3500 TM-C3510 TM-C3520. Maintenance box TMC3500 SJMB3500 C33S020580 pojemnik tusz
Pojemnik na zużyty tusz Moduł konserwacyjny... >>
Chip do tonerów HP M255 M282 M283 Color LaserJet Pro 207a W2210A W2211A W2212A W2213A 207x
Nowy chip tonera HP LaserJet Pro M255dw, Pro... >>
Pojemnik na zużyty toner Canon iR-ADV C5030 C5035 C5235 C5240 C5040 C5045 C5250 C5255 zamiennik C-EXV29 FM35945010, FM48400010
Pojemnik na zużyty toner Canon imageRUNNER... >>
Toner Konica Minolta Bizhub C659 C759 TN713K TN713C TN713M TN713Y
Toner Konica Minolta Bizhub C659, Bizhub C759,... >>
Tusze Epson XP-15000 XD Expression Photo zamienniki 378XL 379 478XL
Tusze Epson Expression Photo HD XP-15000... >>
Pochłaniacz tuszu absorber Brother DCP-T220 T225 T420 T425 T426 T428 T520W T525 T720 T725 T820 T825 MFC-T920 T925 D00BWA001
Pochłaniacz zużytego tuszu, absorber Brother... >>
Maintenance box Epson XP-3100 XP-3105 XP-4100 XP-4105 WF-2810 WF-2830 WF-2835 WF-2850 C12C934461, EWMB3 C9344 pojemnik na tusz
Pojemnik na zużyty tusz Epson XP-3100 XP-3105... >>
Bęben Konica Minolta BizHub C3100 C3110 C3100P. Moduł bębna IUP23K IUP23C IUP23M IUP23Y, zespól bębna iup-23
Wkład bębna Konica Minolta Bizhub C3100,... >>
Pojemnik na zużyty toner Konica Minolta Bizhub C224 C258 C284 C308 C364 C454 C458 C554 C558 C658 WX-103 A4NNWY1 A4NNWY3 A4NNWY4
Nowy pojemnik zużytego tonera Konica Minolta... >>

Wszystkie nowe produkty

Szukaj